Chính sách bảo mật thông tin

Chính sách bảo mật thông tin khách hàng tại website tuihutchankhongnhatban.com theo nghị định điều 68 đến Điều 73 Nghị định 52/2013/NĐ-CPvề thương mại điện tử của chính phủ.

Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin cá nhân của người sử dụng thông tin trên trang tuihutchankhongnhatban.com Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân được trình bày dưới đây thể hiện những cam kết của chúng tôi trong việc thu thập và bảo vệ thông tin cá nhân của người sử dụng trang tuihutchankhongnhatban.com

Khi sử dụng website này, quý khách đồng ý với những điều khoản được ghi dưới đây:

  • Cách thu thập và sử dụng thông tin:

Chúng tôi thu thập thông tin của người sử dụng từ các nguồn sau:

Thông tin đăng ký: Mẫu form đăng ký sử dụng dịch vụ của website chúng tôi yêu cầu khách hàng điền thông tin liên lạc (như tên và địa chỉ, email, v.v). Chúng tôi sử dụng những thông tin này để giao dịch với quý khách hàng.

Thống kê: Chúng tôi thu thập các thông tin có liên quan đến việc thống kê số người sử dụng (ví dụ: số lượt truy cập) nhằm điều chỉnh những dịch vụ của chúng tôi phù hợp với nhu cầu khách hàng. Chúng tôi sẽ không tiết lộ những thông tin này cho bất kỳ cá nhân hay bên thứ ba nào, trừ những trường hợp được ghi dưới đây.

  1. Đăng trên website túi hút chân không Nhật BảnTất cả mọi thông tin